Henri Scheffer

Type: Verzetstrijder.
 
Scoutinggroep: Hertog  van Beijeren en Parcival.
 
Plaats: Goes
 
Henri Scheffer is geboren in Oldenzaal op 10 februari 1910. Hij was ambtenaar ter secretarie 
bij de Friese gemeente Oosterwolde en in 1938 volgde zijn benoeming tot eerste klerk bij de 
gemeentesecretarie van Goes. Hij ontving in 1938 zijn volmacht als Oubaas bij de Hertog 
van Beijerengroep en in november 1940 van groep Parcival op Zuid Beveland.
 
Hij was betrokken bij het verzet en 1942 hij besloot onder te duiken in Rilland-Bath. Hij was 
verantwoordelijk voor het verzamen van informatie in Zuid Beveland voor het verzet. Nadat 
het gebied daar bevrijd was sloot hij zich als reserve-officier aan bij het Canadese lege. Hij 
leverde de Canadezen veel bruikbare informatie over mijnenvelden, verdedigingswerken, 
landingsplaatsen en Duitse aanwezigheid. De informatie bleek zeer accuraat en hielp bij de 
voorbereiding van een landing op de zuidkust van Zuid Beveland. Hij raakte betrokken bij de 
bevrijding van de westelijk Nederland en trad op als vertaler, gids en liaison voor de 
Canadezen. 
 
In de april 1946 werd Scheffer burgemeester van de gemeenten Arkel en Kedichem. Eind 
1969 was hij daarnaast waarnemend burgemeester van Gorinchem ter tijdelijke vervanging 
van de zieke L.R.J. ridder van Rappard. Scheffer bleef tot zijn pensionering in maart 1975 
burgemeester van Arkel en Kedichem. 
 
Na de oorlog werd hij benoemd als Honoray Member of the Militariy Division of the Most 
Excellent Order of the British Empire. 
 
Henri is overleden in Amersfoort op 8 juni 1981. 
 
Meer informatie
Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no 10, 1938 
» 1938-11 - Pag. 32 | Delpher
Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no 10, 1940 
» 1940-11 - Pag. 30 | Delpher
Dapperheidsonderscheidingen aan Nederlanders voor de Tweede Wereldoorlog
Henri Scheffer - Wikipedia